Uppsägning av anställd med MS var sakligt grundad

En administratör hos polisen sades upp efter att myndigheten bedömt att hon inte längre hade någon arbetsförmåga av betydelse. Arbetsdomstolen har prövat ett mål (AD 2022 nr 34) om ogiltigförklaring av en uppsägning av personliga skäl i form av sjukdom. Målet avsåg...

Skärpta krav på information om anställningsvillkor

Svensk arbetsrätt behöver anpassas till EU:s s k arbetsvillkorsdirektiv (2019/1152). Regeringen presenterade nyligen sitt förslag till hur genomförandet ska gå till (prop. 2021/22:151). Huvudsakligen rör det sig om ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). ...

Erbjudanden om omplacering underkändes

I en arbetsbristsituation erbjöds en fast anställd tre alternativ för omplacering. Alla var, enligt AD, oskäliga då de avsåg korta tidsbegränsade tjänster. Istället borde turordning ha skett. En man hade fast anställning på halvtid som informatör vid ett pastorat i...

Avstängning av anställd efter misstänkt kaffestöld

AD: Beslut att tillfälligt stänga av en polis som misstänktes ha stulit ett paket kaffe stred inte mot lag eller god sed. I vilka sammanhang man som arbetsgivare kan stänga av en anställd från arbetet är en relativt vanlig fråga. Avstängning med lön för att utreda...

Gig-bolags arbetsmiljöansvar prövat i domstol

Kammarrätten delar inte Arbetsmiljöverkets syn att Taskrunner ska ses som arbetsgivare. Arbetsmiljöverket har sedan 2019 undersökt hur arbetsmiljölagstiftningen kan tillämpas på digitala plattformsföretag och egenanställningssföretag. Fler än 50 inspektioner har...