Aktuell arbetsrätt

EU-förslag om bättre villkor för 28 miljoner plattformsarbetare

Arbetsrättsbloggen

EU-kommissionen vill att fler plattformsarbetare klassas som anställda och införa regler om automatiserad verksamhetsledning.
Enligt EU-kommissionens beräkningar sysselsätter de ca 500 digitala plattformsbolag som idag finns inom unionen sammanlagt 28 miljoner människor. Plattformsekonomin växer och inom bara några år förväntas över 40 miljoner EU-invånare jobba i sektorn.

Nio av tio plattformsarbetare har idag avtal som beskriver dem som egenföretagare. Enligt kommissionen borde en betydande andel av dessa rätteligen klassificeras som anställda och därmed åtnjuta bättre arbetsvillkor och större socialt skydd.

Den 9 december 2021 presenterade kommissionen ett förslag som innebär att det införs ett minimidirektiv med syfte att förbättra villkoren för plattformsarbetarna. Ett av förslagen innebär att plattformsbolagen, givet att vissa kriterier är uppfyllda, ska presumeras vara arbetsgivare och därmed ha bevisbördan för att medarbetaren istället ska betraktas som egenföretagare. Omständigheter som ska medföra att arbetare betraktas som anställda är om plattformsbolaget ställer krav på exempelvis arbetstiderna och klädseln under arbetet, eller begränsar arbetarens möjlighet att ta uppdrag för andra uppdragsgivare.

Med en anställning skulle följa bland annat rätt till semester, minimilön (eller motsvarande) och olycksfallsförsäkring.

En annan del av förslaget syftar till att reglera de automatiserade beslutssystem som plattformsföretagen använder för att dela ut uppdrag, övervaka och utvärdera arbetarna. Denna ”algoritmiska verksamhetsledning” och de komplicerade digitala arrangemangen får direkta konsekvenser för arbetarna och kan, enligt kommissionen, både ha en negativ inverkan på arbetsvillkoren och öka risken för att arbetare felaktigt klassificeras som företagare. De är dock svåra att överblicka. Alla som arbetar genom plattformar ska därför, enligt förslaget, bland annat få insyn i hur deras agerande påverkar den automatiserade tilldelningen av arbetsuppgifter/inkomstmöjligheter.

Kommissionens förslag förväntas leda till kraftigt ökade kostnader för plattformsbolagen, något som representanter för branschen menar kommer leda till ett minskat antal arbetstillfällen.

Kommissionens förslag har av Arbetsmarknadsdepartementet skickats ut på remiss till 20-tal myndigheter och organisationer, däribland Svenskt Näringsliv, SACO och TCO. Remisstiden går ut den 13 januari.