Vårdbolag hade rätt att ställa krav på vaccination

AD: Anställda som inte vaccinerade sig mot covid-19 i enlighet med vårdbolagets vaccinationspolicy ansågs inte stå till förfogande för arbete och hade därmed inte rätt till lön.  I november 2021 beslutade ett av bolagen i vårdkoncernen Aleris att ställa krav på att...

Förbud mot muslimsk huvudduk var inte diskriminerande

AD: En neutralitetspolicy som förbjöd bevakningsbolagets personal att bära några former av synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler i tjänsten innebar varken direkt eller indirekt diskriminering. En kvinna, som var anställd av ett bevakningsföretag och...

L&L lanserar visselblåsartjänst

Från och med den 17 december är alla verksamheter som har 50 anställda eller fler skyldiga att ha ett välfungerande system för rapportering av missförhållanden och oegentligheter, s k visselblåsningar. Systemet ska möjliggöra anonym rapportering och säkerställa att...

Misskötsamheten var inte tillräcklig för avsked

En livsmedelsbutik avskedade, under hösten 2021, en anställd säljare under påstående om upprepad arbetsvägran och annan misskötsamhet. Arbetsgivaren baserade avskedet på en lång rad brister i säljarens agerande men Arbetsdomstolen ansåg inte butiken visat att...

EU:s direktiv om minimilöner

Efter intensiva förhandlingar röstade Europaparlamentet i september ja till ett nytt direktiv om tillräckliga minimilöner. Nu utreds hur direktivet bör införas i svensk rätt. Europeiska kommissionen har länge velat se ett instrument för att säkerställa rättvis...

Avsked ok efter allvarligt hot mot kollega

AD: LKAB Malmberget hade grund för avsked av en anställd som, utanför arbetstid men i anslutning till en företagsmiddag, uttalat allvarliga hot mot en kollega. En bergarbetare anställd vid LKAB i Malmberget sades upp efter att han, enligt arbetsgivaren, hade gjort sig...

Avsked ok vid olovlig frånvaro

AD: Varken läkarintyget eller andra uppgifter styrker arbetstagarens påstående att han varit sjuk under sin sex veckor långa semesterresa. I och med att arbetsgivaren endast hade beviljat en veckas ledighet ansågs mannen ha varit olovligt frånvarande....

Nya LAS – bisysslor

Är era anställningsavtal i linje med nya 6 i § LAS? Utgångspunkten i svensk rätt, både i offentlig och privat sektor, är att en arbetstagare får ha bisysslor på sin fritid. Att skaffa sig extrainkomster genom att ha ett extraknäck eller en egen verksamhet eller ha ett...