Ingen rätt till lön vid positivt drogtest

AD: NCC genomförde ett slumpvis narkotikatest av samtliga arbetare vid ett av bolagets byggen i Göteborg. En montör anställd hos en underleverantör (Assemblin) testade positivt för cannabis. NCC beslöt att avlägsna montören från projektet med omedelbar verkan och...

AD om rätt till sjuklön

AD: Ett bilbesiktningsföretag hade inte skyldighet att betala sjuklön till en anställd som före sin sjukskrivning dömts för bland annat grov vårdslöshet i trafik och fått sitt körkort indraget i 2,5 år. Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje och konstaterade att...

Ny AD-dom om övergång av verksamhet

AD: Bussbolaget Keolis var inte skyldigt att erbjuda samtliga anställda från konkurrenten Nobina anställning  samband med att Keolis tog över uppdraget att sköta linjetrafiken i Region Uppsala från Nobina. Operatörsbytet innebar, enligt Arbetsdomstolen, ingen övergång...

Uppsägning av strokedrabbad godkändes

AD: Polismyndigheten hade rätt att säga upp en polis som fått kraftigt och varaktigt nedsatt arbetsförmåga efter en stroke.    En polisman som arbetade i yttre tjänst i Norrköping drabbades 2009 av en stroke. Efter fyra års sjukskrivning återgick han i arbete 2013....

Vårdbolag hade rätt att ställa krav på vaccination

AD: Anställda som inte vaccinerade sig mot covid-19 i enlighet med vårdbolagets vaccinationspolicy ansågs inte stå till förfogande för arbete och hade därmed inte rätt till lön.  I november 2021 beslutade ett av bolagen i vårdkoncernen Aleris att ställa krav på att...

Förbud mot muslimsk huvudduk var inte diskriminerande

AD: En neutralitetspolicy som förbjöd bevakningsbolagets personal att bära några former av synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler i tjänsten innebar varken direkt eller indirekt diskriminering. En kvinna, som var anställd av ett bevakningsföretag och...

L&L lanserar visselblåsartjänst

Från och med den 17 december är alla verksamheter som har 50 anställda eller fler skyldiga att ha ett välfungerande system för rapportering av missförhållanden och oegentligheter, s k visselblåsningar. Systemet ska möjliggöra anonym rapportering och säkerställa att...

Misskötsamheten var inte tillräcklig för avsked

En livsmedelsbutik avskedade, under hösten 2021, en anställd säljare under påstående om upprepad arbetsvägran och annan misskötsamhet. Arbetsgivaren baserade avskedet på en lång rad brister i säljarens agerande men Arbetsdomstolen ansåg inte butiken visat att...

EU:s direktiv om minimilöner

Efter intensiva förhandlingar röstade Europaparlamentet i september ja till ett nytt direktiv om tillräckliga minimilöner. Nu utreds hur direktivet bör införas i svensk rätt. Europeiska kommissionen har länge velat se ett instrument för att säkerställa rättvis...