Misskötsamheten var inte tillräcklig för avsked

En livsmedelsbutik avskedade, under hösten 2021, en anställd säljare under påstående om upprepad arbetsvägran och annan misskötsamhet. Arbetsgivaren baserade avskedet på en lång rad brister i säljarens agerande men Arbetsdomstolen ansåg inte butiken visat att...

EU:s direktiv om minimilöner

Efter intensiva förhandlingar röstade Europaparlamentet i september ja till ett nytt direktiv om tillräckliga minimilöner. Nu utreds hur direktivet bör införas i svensk rätt. Europeiska kommissionen har länge velat se ett instrument för att säkerställa rättvis...

Avsked ok efter allvarligt hot mot kollega

AD: LKAB Malmberget hade grund för avsked av en anställd som, utanför arbetstid men i anslutning till en företagsmiddag, uttalat allvarliga hot mot en kollega. En bergarbetare anställd vid LKAB i Malmberget sades upp efter att han, enligt arbetsgivaren, hade gjort sig...

Avsked ok vid olovlig frånvaro

AD: Varken läkarintyget eller andra uppgifter styrker arbetstagarens påstående att han varit sjuk under sin sex veckor långa semesterresa. I och med att arbetsgivaren endast hade beviljat en veckas ledighet ansågs mannen ha varit olovligt frånvarande....

Nya LAS – bisysslor

Är era anställningsavtal i linje med nya 6 i § LAS? Utgångspunkten i svensk rätt, både i offentlig och privat sektor, är att en arbetstagare får ha bisysslor på sin fritid. Att skaffa sig extrainkomster genom att ha ett extraknäck eller en egen verksamhet eller ha ett...

Transport förlorar tvist mot Foodora

AD: Mopedbud ansågs inte anställd av Foodora utan av mellanliggande bemanningsbolag. Transportarbetarförbundet (Transport) stämde Foodora och gjorde gällande att ett mopedbud avskedats utan saklig grund sedan han stängts av från den app som Foodora använder för att...

Nya LAS – sakliga skäl

Arbetsgivarens uppsägning kommer framöver kräva sakliga skäl istället för saklig grund. En av de mera uppmärksammade ändringarna i nya LAS är skiftet från det väl inarbetade begreppet saklig grund för uppsägning till ett krav på sakliga skäl. Uppsägningar som inleds...

Nya LAS – särskild visstidsanställning

Att en visstidsanställning snabbare kommer att omvandlas till tillsvidareanställning har många hört men skiftet från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning innebär fler nyheter än så. Den 1 oktober ersätts reglerna i LAS om allmän...

Beredskapslagstiftningen utreds

Regeringen: den arbetsrättsliga beredskapslagstiftningen är föråldrad. Sverige har en arbetsrättslig beredskapslag som kan träda i kraft i händelse av höjd beredskap, såsom vid krig eller konflikt i vårt närområde. Beredskapslagen är, liksom reglerna om...

Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet

Regeringen: En 45-punktslista med åtgärder mot arbetslivskriminalitet presenterades under sommaren. Under ledorden ”svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad” presenterade regeringen i somras en 40 sidor lång ”Nationell...