Affärsjuridik på era villkor

L&L erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning.
Våra innovativa pris- och samarbetsmodeller anpassas
utifrån varje kunds behov och önskemål.

L&L har sedan flera år ett fast samarbete med Avarn Security där vi varit ett affärsjuridiskt stöd för den löpande verksamheten.

”Vi uppskattar verkligen L&L:s breda kompetens, flexibilitet och vilja att hela tiden anpassa sina lösningar för att passa våra behov”

David Larsson, VD, Avarn Security

L&L har under snart två år haft ett samarbete med Toyota Sweden AB där vi mot en fast månadsavgift lämnar stöd i löpande affärsjuridiska frågor. Ärendena har främst gällt avtalsfrågor, IT och digitalisering samt frågor kring prenumerationstjänsten Kinto.

”Samarbetet med L&L fungerar smidigt och vi är väldigt nöjda med den hjälp vi får”

Johan Lundblad, Nordenchef KINTO, Toyota Sweden AB

Gullers Grupp har sedan ett antal år haft en expansiv tillväxtstrategi. L&L har under denna period biträtt Gullers vid flera förvärv och i andra affärsjuridiska frågor.

”Vi sätter stort värde på den personliga kontakten och den djupa förståelsen för vår verksamhet som L&L besitter”

Hans Gennerud, Gullers Grupp

Office Recycling grundades 2011 och erbjuder fossilfri återvinning och källsortering. L&L har biträtt bolaget bland annat i samband med kapitalanskaffning och utveckling av nya innovativa affärsmodeller.

Vi ser L&L som en stark och viktig partner i vår utveckling av Office Recycling

Dino Eklöf, grundare och VD, Office Recycling

Ann Nilsson

Ann Nilsson

Advokat

070 513 05 75
ann.nilsson@landl.se

Affärsjuridik med inriktning mot arbetsrätt, marknadsföring, kommersiella avtal och hyresrätt.

Läs mer

Johan Lidbeck

Johan Lidbeck

Advokat

070 514 03 90
johan.lidbecklandl.se

Affärsjuridik med inriktning mot bolags- och fastighetsfrågor, kommersiella avtal och tvister.

Läs mer

Mattias Meinhardt

Mattias Meinhardt

Advokat

070 333 86 35
mattias.meinhardt@landl.se

Affärsjuridik med inriktning mot IT och digitala affärer, transaktioner och andra kommersiella avtal.

Läs mer

Mårten Lundmark

Mårten Lundmark

Advokat

070 645 50 25
marten.lundmark@landl.se

Affärsjuridik med inriktning mot arbetsrätt, kommersiella avtal, transaktioner och organisationsfrågor.

Läs mer