Affärsjuridik på era villkor

L&L erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning.
Våra innovativa pris- och samarbetsmodeller anpassas
utifrån varje kunds behov och önskemål.

L&L har sedan flera år ett fast samarbete med Avarn Security där vi varit ett affärsjuridiskt stöd för den löpande verksamheten.

”Vi uppskattar verkligen L&L:s breda kompetens, flexibilitet och vilja att hela tiden anpassa sina lösningar för att passa våra behov”

David Larsson, VD, Avarn Security

L&L har under snart två år haft ett samarbete med Toyota Sweden AB där vi mot en fast månadsavgift lämnar stöd i löpande affärsjuridiska frågor. Ärendena har främst gällt avtalsfrågor, IT och digitalisering samt frågor kring prenumerationstjänsten Kinto.

”Samarbetet med L&L fungerar smidigt och vi är väldigt nöjda med den hjälp vi får”

Johan Lundblad, Nordenchef KINTO, Toyota Sweden AB

Gullers Grupp har sedan ett antal år haft en expansiv tillväxtstrategi. L&L har under denna period biträtt Gullers vid flera förvärv och i andra affärsjuridiska frågor.

”Vi sätter stort värde på den personliga kontakten och den djupa förståelsen för vår verksamhet som L&L besitter”

Hans Gennerud, Gullers Grupp

Office Recycling grundades 2011 och erbjuder fossilfri återvinning och källsortering. L&L har biträtt bolaget bland annat i samband med kapitalanskaffning och utveckling av nya innovativa affärsmodeller.

Vi ser L&L som en stark och viktig partner i vår utveckling av Office Recycling

Dino Eklöf, grundare och VD, Office Recycling

Dynamant blir en del av danska EPICO Group

Det danska konsultbolaget EPICO utökar sin svenska verksamhet genom att förvärva en majoritetsandel i det svenska IT-konsultföretaget Dynamant med verksamhet i Stockholm och Göteborg.

Ann Nilsson

Ann Nilsson

Advokat

070 513 05 75
ann.nilsson@landl.se

Affärsjuridik med inriktning mot arbetsrätt, marknadsföring, kommersiella avtal och hyresrätt.

Läs mer

Johan Lidbeck

Johan Lidbeck

Advokat

070 514 03 90
johan.lidbecklandl.se

Affärsjuridik med inriktning mot bolags- och fastighetsfrågor, kommersiella avtal och tvister.

Läs mer

Mattias Meinhardt

Mattias Meinhardt

Advokat

070 333 86 35
mattias.meinhardt@landl.se

Affärsjuridik med inriktning mot IT och digitala affärer, transaktioner och andra kommersiella avtal.

Läs mer

Mårten Lundmark

Mårten Lundmark

Advokat

070 645 50 25
marten.lundmark@landl.se

Affärsjuridik med inriktning mot arbetsrätt, kommersiella avtal, transaktioner och organisationsfrågor.

Läs mer