L&L:s visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

L&L:s visselblåsartjänst – kommer snart!

Ett välfungerande och säkert system för rapportering av allvarliga missförhållanden blir i december 2023 ett krav för alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda. Redan nu ska större företag och organisationer än så ha ett visselblåsarsystem på plats.

I samarbete med Colix Systems utvecklar vi just nu en användarvänlig digital visselblåsartjänst som hjälper användaren att uppfylla lagens olika krav. Genom att ansluta er verksamhet till tjänsten säkerställer ni att rapporter kan lämnas anonymt och att de ärenden som kommer in bedöms av en erfaren och oberoende mottagare, inom lagens tidsfrister och med de krav på bland annat dokumentation och säker personuppgiftsbehandling som gäller.

Om du har några frågor kring tjänsten eller visselblåsningar redan nu är du självklart välkommen att höra av dig på contact@landl.se!