L&L:s visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

L&L:s visselblåsartjänst – boka en demo!

Ett välfungerande och säkert system för rapportering av allvarliga missförhållanden blir den 17 december 2023 ett krav för alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda. För alla privata företag och andra organisationer med 250 anställda eller fler gäller sedan sommaren 2022 kravet på ett visselblåsarsystem.

I samarbete med Colix Systems har vi utvecklat en användarvänlig digital visselblåsartjänst som hjälper er att uppfylla lagens olika krav. Genom att ansluta er till tjänsten säkerställer ni att rapporter kan lämnas anonymt och att de ärenden som kommer in tas emot och bedöms av en erfaren och oberoende mottagare, inom lagens tidsfrister och med de krav på bland annat dokumentation och säker personuppgiftsbehandling som gäller.

Vi erbjuder även:

– hjälp med implementering av visselblåsarsystemet med de interna styrdokument som behöver tas fram och andra bedömningar som behöver göras,

– fördjupad utredning och juridisk analys av inkomna rapporter, inklusive förslag till åtgärder, och

– utbildning i reglerna om visselblåsning och skydd för personer som anmäler missförhållanden.

Om du vill se hur systemet ser ut eller har några frågor kring tjänsten eller visselblåsningar är du välkommen att höra av dig på contact@landl.se!