Aktuell arbetsrätt

Engelsk dom slog fast att ”flintskallig” var sexuella trakasserier

Arbetsrättsbloggen

Långt fler män än kvinnor tappar sitt hår. Att kalla en anställd flintskallig (bald) är därför inte bara en ”vanlig” förolämpning utan trakasserier hänförliga till personens könstillhörighet.

Engelsk press har rapporterat om ett avgörande från en s k employment tribunal i Sheffield där domarna hade att ta ställning till en situation där en chef kallat en underställd för ”bald” m m. Mannen stämde bolaget och hävdade sexuella trakasserier.

Tribunalen ansåg att kommentarer kring en mans flintskallighet på arbetsplatsen är att jämställa med kommentarer kring storleken på en kvinnlig medarbetares bröst. De sammanfattar:

Mr King made the remark with a view to hurting the claimant by commenting on his appearance which is often found amongst men. The Tribunal therefore determines that by referring to the claimant as a “bald cunt” on 24 July 2019 Mr King’s conduct was unwanted, it was a violation of the claimant’s dignity, it created an intimidating etc environment for him, it was done for that purpose, and it related to the claimant’s sex.”

Återstår att se om en svensk domstol skulle göra samma bedömning utifrån den svenska diskrimineringslagen om frågan hamnade på deras bord.

Läs The Guardians artikel och en länk till domen här https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/calling-a-man-bald-is-sexual-harassment-employment-tribunal-rules