Aktuell arbetsrätt

Ingen skyldighet att ingripa vid strypgrepp på kollega

Arbetsrättsbloggen

Att en lagerarbetare bevittnat, men inte ingripit mot, en manlig kollegas handgripligheter mot en kvinnlig medarbetare utgjorde inte avskedsgrund
Kort före jul meddelade Arbetsdomstolen dom i ett mål om handgripligheter och påstådda trakasserier vid ICA:s lager i Helsingborg. AD:s domskäl ger arbetsgivare anledning att fundera över vad som uttrycks i arbetsmiljöpolicy eller andra riktlinjer kring våld och handgripligheter på arbetsplatsen och vilka krav som kan ställas på närvarande, men inte direkt inblandade, kollegor i samband med en sådan incident.

Bakgrunden till tvisten var att ICA avskedat en lagerarbetare som, enligt bolaget, hade bevittnat och uppmuntrat till vad som beskrevs som upprepat våld eller allvarliga trakasserier mot en kvinnlig kollega. Särskilt en händelse den 1 oktober 2020 där en manlig kollega till lagerarbetaren tog strypgrepp på kvinnan, tryckte ner och höll fast henne, lades till grund för avskedet. Istället för att ingripa och/eller slå larm hade lagerarbetaren, enligt ICA, hållit utkik, blockerat vägen för kvinnan och med en gest till sin manliga kollega visat hur ett strypgrepp ska tas. Händelsen hade fångats på övervakningsfilm.

Enligt ICA ljög lagerarbetaren också under bolagets efterföljande utredning av händelsen om sin egen inblandning och försvårade därmed utredningen.

Handelsanställdas förbund stämde ICA och yrkade på ogiltigförklaring av avskedet. Enligt Handels rådde det en tuff jargong på lagret och skojbråk var vanliga mellan mannen och kvinnan som var inblandade i händelsen. Lagerarbetaren hade inte på något sätt medverkat till våld eller trakasserier mot kvinnan och incidenten den 1 oktober hade han uppfattat som ytterligare ett skojbråk dem emellan. Vidare hade han varit upptagen med sina egna arbetsuppgifter vid tillfället och inte uppfattat att kvinnan motsatte sig det som hände.

AD fann det inte bevisat att lagerarbetaren medverkat till kollegans våld eller trakasserier mot kvinnan eller att han ljugit i samband med ICA:s utredning av incidenten.

I sina domskäl konstaterade AD att det i svensk rätt inte finns någon allmän skyldighet att försöka avvärja misstänkta brottsliga handlingar annat än vid vissa särskilt allvarliga brott. Som anställd kan man dock pga av sina arbetsuppgifter ha en skyldighet gentemot sin arbetsgivare att försöka avvärja exempelvis otillåtna handlingar på arbetsplatsen. Det gäller t ex den som är satt att skydda någon, hålla ordning eller ta hand om tillgångar men också den som har en arbetsledande ställning eller annat övergripande ansvar för ett visst ansvarsområde. Även om arbetsgivaren särskilt instruerat sina anställda i allmänhet att försöka avvärja vissa pågående oegentligheter på arbetsplatsen finns det, enligt AD, på grund av anställningen normalt en skyldighet att göra det.

Varken den allmänna lojalitetsplikten eller arbetstagarens allmänna skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att genast underrätta arbetsgivaren vid allvarlig fara för liv eller hälsa kan dock, enligt AD, anses medföra en skyldighet att försöka avvärja sådana pågående handgripligheter mellan arbetskamrater som inte uppenbart kan leda till allvarlig skada på person eller egendom.

Av intresse är att AD i sin bedömning lyfter fram att det enligt arbetsgivarens ordningsregler och arbetsmiljöpolicy inte framgick att en arbetstagare var skyldig att avvärja pågående handgripligheter mellan arbetskamrater. Lagerarbetaren i fråga hade heller inget särskilt ansvar för ordningen mellan de anställda på lagret. Även om det som hände kvinnan tveklöst var olämpligt på en arbetsplats, hade lagerarbetaren därmed ingen skyldighet att ingripa, ens om han hade förstått att handgripligheterna var ovälkomna.

I och med att mannen inte ansågs ha brustit i sina skyldigheter hade ICA inte grund för att skilja honom från anställningen. Bolaget dömdes att betala lön från dagen för avskedet samt ett allmänt skadestånd på 125.000 kronor.

AD:s dom hittar du här AD 2021 nr 67 https://www.arbetsdomstolen.se/sv/meddelade-domar/arkiverade-domar/2021/2021-12-15-ad-2021-nr-67/