AD om rätt till sjuklön

AD: Ett bilbesiktningsföretag hade inte skyldighet att betala sjuklön till en anställd som före sin sjukskrivning dömts för bland annat grov vårdslöshet i trafik och fått sitt körkort indraget i 2,5 år. Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje och konstaterade att...

Ny AD-dom om övergång av verksamhet

AD: Bussbolaget Keolis var inte skyldigt att erbjuda samtliga anställda från konkurrenten Nobina anställning  samband med att Keolis tog över uppdraget att sköta linjetrafiken i Region Uppsala från Nobina. Operatörsbytet innebar, enligt Arbetsdomstolen, ingen övergång...

Uppsägning av strokedrabbad godkändes

AD: Polismyndigheten hade rätt att säga upp en polis som fått kraftigt och varaktigt nedsatt arbetsförmåga efter en stroke.    En polisman som arbetade i yttre tjänst i Norrköping drabbades 2009 av en stroke. Efter fyra års sjukskrivning återgick han i arbete 2013....

Vårdbolag hade rätt att ställa krav på vaccination

AD: Anställda som inte vaccinerade sig mot covid-19 i enlighet med vårdbolagets vaccinationspolicy ansågs inte stå till förfogande för arbete och hade därmed inte rätt till lön.  I november 2021 beslutade ett av bolagen i vårdkoncernen Aleris att ställa krav på att...

Förbud mot muslimsk huvudduk var inte diskriminerande

AD: En neutralitetspolicy som förbjöd bevakningsbolagets personal att bära några former av synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler i tjänsten innebar varken direkt eller indirekt diskriminering. En kvinna, som var anställd av ett bevakningsföretag och...