Aktuell arbetsrätt

AD om rätt till sjuklön

Arbetsrättsbloggen

AD: Ett bilbesiktningsföretag hade inte skyldighet att betala sjuklön till en anställd som före sin sjukskrivning dömts för bland annat grov vårdslöshet i trafik och fått sitt körkort indraget i 2,5 år.

Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje och konstaterade att utan körkort stod mannen inte till bolagets förfogande för att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter som besiktningsingenjör. Arbetsgivarens utredning visade också att bolaget inte haft möjlighet att omplacera mannen eller att omfördela administrativa arbetsuppgifter till honom.

En arbetstagare som inte arbetar och inte heller står till arbetsgivarens förfogande för arbete när sjukdomsfallet inträffar kan enligt Arbetsdomstolen inte anses ha haft något inkomstbortfall till följd av sjukdomen så länge annat arbetshinder än sjukdom består. I den situationen har den anställde inte rätt enligt lag eller kollektivavtal till sjuklön.

Arbetsdomstolens dom (nr 44/24) finns publicerad på domstolens hemsida https://www.arbetsdomstolen.se/sv/meddelade-domar/2024/2024-06-12-ad-2024-nr-44/