Aktuell arbetsrätt

Anklagelser om sexuellt ofredande inte grund för avsked

Arbetsrättsbloggen

AD: Arbetsgivaren hade inte skäl att avskeda en tillsvidareanställd taxichaufför utan tidigare anmärkningar baserat på anklagelser från en resenär om att chauffören gjort sig skyldig till sexuellt ofredande.  

En kvinna som rest med taxi till och från ett sjukhus ringde kort efter hemresan till taxibolaget och anmälde att en av bolagets chaufförer följt med henne upp i hennes bostad och där försökt kyssa och tafsa på henne. En företrädare för arbetsgivaren talade med kvinnan och ringde sedan genast upp chauffören och avskedade honom. Chauffören uppmanades att hämta sina saker och anmäla sig som arbetslös. Avskedet föregicks inte av något varsel, skriftligt besked eller någon utredning från arbetsgivarens sida.

Dagen efter taxiresan hade kvinnan gjort en polisanmälan om sexuellt ofredande som polisen lade ner dagen efter den kom in.

Arbetsgivaren uppgav i målet att kvinnan hade gråtit när bolaget pratade med henne och att hennes berättelse framstått som mycket trovärdig.

Taxichauffören bestred samtliga anklagelser. Han uppgav att kvinnan bett honom att hjälpa henne in i bostaden. Han utgick från att det skulle bli ett mycket kort stopp och lämnade bilen på tomgång. Inne i bostaden hade hon insisterat på att få bjuda honom på ett glas vatten. När han sedan skulle gå ville hon kramas och sa att han luktade gott. Hon ville också att han skulle köra henne en gång till, denna gång till en affär. Han avböjde och skyndade sig därifrån.

Tingsrätten konstaterade att de inte fanns några vittnen till händelsen och att ord stod mot ord. Efter en sammantagen bedömning ansågs arbetsgivaren inte ha visat att chauffören gjort sig skyldig vare sig till brott eller annan grov misskötsamhet som gett taxibolaget rätt att avskeda honom. Det ansågs inte heller ha funnits sakliga skäl för uppsägning enbart utifrån kvinnans uppgifter.

Taxibolaget ålades att betala sju månadslöner i ekonomiskt skadestånd och 135 000 kronor i allmänt skadestånd till chauffören. Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens dom.

Målet visar på vikten av att som arbetsgivare inte gå för hastigt fram och svårigheten att värdera olika personers utsagor. Bevisbördan för att en arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren – vilket är vad som krävs för avsked – åvilar alltid arbetsgivaren. Enligt LAS formaliakrav ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel om avsked minst en vecka i förväg. Ett syfte med varslet är att förhindra överilade åtgärder. 

Arbetsdomstolens dom i målet (nr 1/24) kommer inte att refereras och har inte publicerats på domstolens hemsida.