Ingen rätt till lön vid positivt drogtest

AD: NCC genomförde ett slumpvis narkotikatest av samtliga arbetare vid ett av bolagets byggen i Göteborg. En montör anställd hos en underleverantör (Assemblin) testade positivt för cannabis. NCC beslöt att avlägsna montören från projektet med omedelbar verkan och...

AD om rätt till sjuklön

AD: Ett bilbesiktningsföretag hade inte skyldighet att betala sjuklön till en anställd som före sin sjukskrivning dömts för bland annat grov vårdslöshet i trafik och fått sitt körkort indraget i 2,5 år. Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje och konstaterade att...