Aktuell arbetsrätt

Ok att säga upp misstänkt covid-smittad via brev

Arbetsrättsbloggen

I och med att den anställde sjukanmält sig med covid-symtom var det inte skäligt att uppsägningsbeskedet skulle överlämnas till honom personligen. Bolaget hade rätt att istället skicka det med rek.
Ett besked om uppsägning ska som regel överlämnas till den anställde personligen. Bara om det inte är skäligt att kräva ett personligt överlämnande har arbetsgivaren rätt att istället skicka uppsägningen med rekommenderat brev enligt 10 § LAS. Men i dessa pandemitider kan den personliga kontakten vara problematisk.

Arbetsdomstolen (AD) meddelade i veckan ett beslut (nr 3/21) där man konstaterade att arbetsgivaren, cateringbolaget Gate Gourmet Sweden, inte behövt lämna ett besked om uppsägning tilll en anställd med misstänkt covid-19. Det räckte att beskedet hade skickats med rekommenderat brev till mannens senast kända adress.

I sina domskäl konstaterar AD att cateringbolaget under hösten 2020 behövt verkställa drygt 50 uppsägningar pga arbetsbrist samt att man kallat den anställde till ett personligt möte för att överlämna ett uppsägningsbesked. Mannen hade dock sjukanmält sig samma dag med uppgift om att han hade covid-symtom.

AD finner att med hänsyn till att mannen ”sjukanmält sig för oviss framtid för symptom som kunde tyda på att han hade en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, har det inte varit skäligt att kräva att uppsägningsbeskedet skulle ha lämnats till honom personligen. Bolaget hade alltså rätt att, såsom skedde, sända uppsägningsbeskedet, med besked om ogiltighetstalan, i rekommenderat brev till den adress han senast uppgett för bolaget”.

Arbetsgivarens val av kommunikationsmetod hade sannolikt inte fått några mer långtgående konsekvenser om det inte varit så att den anställde hade flyttat utan att meddela sin nya adress. Han nåddes därför inte av någon avi om försändelsen och inte heller beskedet att han var uppsagd. Detta fick till följd att han inte, inom den lagstadgade underrättelsefristen om två veckor, meddelade bolaget att han avsåg att yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen. Hans fackförbund, Transport, påkallade inte heller inom föreskriven tid förhandling med bolaget rörande uppsägningen.

När Transport ändå väckte talan mot Gate Gourmet om ogiltigförklaring av uppsägningen så yrkade bolaget på ett interimistiskt förordnande om att anställningen skulle upphöra (och alltså inte löpa vidare under tvistens gång, vilket är det vanliga). Detta eftersom mannens ogiltighetstalan var preskriberad.

AD konstaterade att det framstod ”som mer eller mindre klart” att talan var preskriberad och biföll bolagets yrkande.

AD:s beslut meddelades onsdagen den 27 januari. En länk till beslutet i fulltext hittar du här AD nr 3/21 https://www.arbetsdomstolen.se/media/21dbmgze/3-21.pdf