Aktuell arbetsrätt

IMY granskar kamerabevakning av anställda

Arbetsrättsbloggen

Två stora svenska företags användning av kamerabevakning på sina lager granskas av Integritetsmyndigheten (IMY).
Enligt ett pressmeddelande från IMY inleder myndigheten en granskning av Apotea och H&M för att utreda om och i så fall hur kamerabevakning används för att övervaka och leda personalen på respektive företags lager. IMY uppger dels att man har fått indikationer på att företagen använder kamerabevakning för arbetsledning, dels att sådan bevakning inte får användas för arbetsledning.

IMY vill bland annat veta om ljud och bild spelas in eller om bevakning sker i realtid. Detta utifrån att ljud- och bildinspelning, enligt myndigheten, är att betrakta som särskilt integritetskänsligt och kräver tungt vägande skäl.

Vardera företag har ombetts att besvara ett 25-tal frågor och resultatet av granskningen kommer senare i vår.

Vill du ta del av frågorna och mer information om IMY:s syn på kamerabevakning på företag hittar du pressmeddelandet här https://www.imy.se/nyheter/imy-granskar-kamerabevakning-pa-lager/