AD om rätt till sjuklön

AD: Ett bilbesiktningsföretag hade inte skyldighet att betala sjuklön till en anställd som före sin sjukskrivning dömts för bland annat grov vårdslöshet i trafik och fått sitt körkort indraget i 2,5 år. Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje och konstaterade att...

Ny AD-dom om övergång av verksamhet

AD: Bussbolaget Keolis var inte skyldigt att erbjuda samtliga anställda från konkurrenten Nobina anställning  samband med att Keolis tog över uppdraget att sköta linjetrafiken i Region Uppsala från Nobina. Operatörsbytet innebar, enligt Arbetsdomstolen, ingen övergång...

Gullers Grupp förvärvar KAPI

L&L har biträtt Gullers Grupp i bolagets tredje byråköp för året. KAPI är specialiserade på s k inkluderande kommunikation eller, med andra ord, kommunikation i områden med socioekonomiska utmaningar och mot utrikes födda målgrupper. Med förvärvet av KAPI vill...

Uppsägning av strokedrabbad godkändes

AD: Polismyndigheten hade rätt att säga upp en polis som fått kraftigt och varaktigt nedsatt arbetsförmåga efter en stroke.    En polisman som arbetade i yttre tjänst i Norrköping drabbades 2009 av en stroke. Efter fyra års sjukskrivning återgick han i arbete 2013....

L&L biträder i Gullers Grupps fortsatta expansion

Gullers Grupp fortsätter att expandera och breddar nu sitt erbjudande både kompetensmässigt och geografiskt. Gullers har under januari gjort två nya förvärv, av den Stockholmsbaserade byrån Sprida och av managementkonsultbolaget Stimo i Piteå. Sprida är en byrå med...

L&L har biträtt Office Recycling och Roosgruppen

Office Recycling erbjuder fossilfri återvinning och avfallshantering för företag. AGV Invest investerar i proptechbolag. AGV går nu in som delägare i Office Recycling med avsikt att bidra till bolagets ambition att etablera en ny digital standard för avfallshantering...

Vårdbolag hade rätt att ställa krav på vaccination

AD: Anställda som inte vaccinerade sig mot covid-19 i enlighet med vårdbolagets vaccinationspolicy ansågs inte stå till förfogande för arbete och hade därmed inte rätt till lön.  I november 2021 beslutade ett av bolagen i vårdkoncernen Aleris att ställa krav på att...

Förbud mot muslimsk huvudduk var inte diskriminerande

AD: En neutralitetspolicy som förbjöd bevakningsbolagets personal att bära några former av synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler i tjänsten innebar varken direkt eller indirekt diskriminering. En kvinna, som var anställd av ett bevakningsföretag och...

L&L biträder Avarn Security i försäkringstvist

En tidig morgon hösten 2018 brann en industrifastighet i Gnesta ned till grunden. Länsförsäkringar Stockholm och Länsförsäkringar Södermanland var försäkringsgivare åt verksamhetsutövaren respektive fastighetsägaren. Länsförsäkringar har i två mål väckt talan mot...

L&L lanserar visselblåsartjänst

Från och med den 17 december är alla verksamheter som har 50 anställda eller fler skyldiga att ha ett välfungerande system för rapportering av missförhållanden och oegentligheter, s k visselblåsningar. Systemet ska möjliggöra anonym rapportering och säkerställa att...