Aktuell arbetsrätt

Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet

Arbetsrättsbloggen

Regeringen: En 45-punktslista med åtgärder mot arbetslivskriminalitet presenterades under sommaren.

Under ledorden ”svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad” presenterade regeringen i somras en 40 sidor lång ”Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet”. I dokumentet, som tagits fram i samarbete mellan bland annat Arbetsmarknads- och Justitedepartementet, redogörs för 45 åtgärder som regeringen inlett eller avser att inleda för att motverka affärsmodeller som anses driva arbetslivskriminalitet.

Tidigare i somras presenterade också Delegationen mot arbetslivskriminalitet ett delbetänkande (SOU 2022:36). Delegationen hade bland annat i uppdrag att undersöka och dra lärdom av arbetet mot arbetslivskriminalitet i Norge.

Med arbetslivskriminalitet avses, enligt regeringen, brottslighet och regelöverträdelser som kan leda till att arbetstagare utnyttjas eller riskerar att skadas i arbetet. Det inkluderar även osund konkurrens på arbetsmarknaden. Definitionen är mycket bred och inkluderar allt från grova arbetsmiljöbrott och människohandel till fusk med välfärdsförmåner såsom sjuk- och föräldrapenning och otillåtna anställningsvillkor.

I strategidokumentet pekas bland annat bygg-, restaurang-, transport- och städbranschen ut som arbetsmarknadsområden med särskilt hög förekomst av arbetslivskriminalitet.

Strategin finns att läsa på regeringens hemsida.