Aktuell arbetsrätt

L&L lanserar visselblåsartjänst

Arbetsrättsbloggen

Från och med den 17 december är alla verksamheter som har 50 anställda eller fler skyldiga att ha ett välfungerande system för rapportering av missförhållanden och oegentligheter, s k visselblåsningar. Systemet ska möjliggöra anonym rapportering och säkerställa att anmälningar handläggs av en oberoende och kompetent mottagare.

L&L har, i samarbete med Colix Systems, utvecklat en användarvänlig, säker och komplett tjänst som uppfyller lagens olika krav. Det går snabbt och enkelt att komma igång och vi hjälper er med implementering av interna styrdokument och annat som också behöver komma på plats.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer och visar hur det fungerar!