Aktuell arbetsrätt

Arbetet med genomförandet av LAS-överenskommelsen inleds

Arbetsrättsbloggen

Inom regeringskansliet påbörjas nu arbetet med att genomföra överenskommelsen om bland annat en modernisering av anställningsskyddet som ingicks mellan PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv före årsskiftet.
Regeringskansliet har i veckan tillsatt tre olika interna utredningar för att genomföra de olika delarna i den s k LAS-överenskommelsen . En av utredningarna får i uppdrag att lämna förslag till hur överenskommelsen bör genomföras i de centrala delar som avser anställningsskydd och a-kassa.

Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredningen ”säkerställa att överenskommelsen genomförs i linje med parternas förslag” och i sitt arbete särskilt

  • säkerställa att de lagändringar som föreslås fungerar både för privat och offentlig sektor,
  • redogöra för hur lagändringarna påverkar befintliga kollektivavtal inom olika sektorer på arbetsmarknaden,
  • analysera under vilka förutsättningar som en arbetstagare som väljer att föra en talan om ogiltigförklaring av en uppsägning ska kunna få a-kassa (eller någon annan form av ersättning) under den tid som domstolstvisten pågår och vilket behov det finns av regler om återbetalningsskyldighet,
  • analysera under vilka förutsättningar som den som väljer att träffa en överenskommelse med sin arbetsgivare om att anställningen ska upphöra ska utestängas från rätt till a-kassa under viss tid.

Uppdragen ska redovisas senast den 15 maj. Tanken är att arbetet sedan ska fortsätta så att förslagen till lagändringar kan träda i kraft före den 1 juli 2022.