Nyheter

Ägarförändringar i Zordix AB (publ)

Nyheter

Zordix AB (publ) äger Maximum Entertainment, ett globalt spel- och underhållningsföretag med över 300 videospel i sin katalog.

L&L har biträtt när Zordix-grundaren Matti Larsson via bolag ingått avtal om avyttring av en majoritetspost av aktierna i Zordix. Köparna utgörs av styrelsens ordförande, VD och ett antal internationella institutionella investerare. Ansvarig för L&L:s biträde var advokat Mårten Lundmark. 

Mer om affären finns att läsa i Zordix pressmeddelande https://www.di.se/bors/pressmeddelande/94bd70b8-4722-4062-93fc-1466a1b1b363/