Nyheter

Springlake and Partners förvärvar sequitur

Nyheter

L&L har biträtt Springlake and Partners AB i förvärvet av Sequitur AB. Sequitur erbjuder daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten bildades 2011. Förvärvet är Springlake and Partners första inom verksamhetsgrenen vård och omsorg.