Nyheter

Nordiska Kaffebolaget förvärvar ytterligare en fastighet inom Logistik Bålsta

Nyheter

Nära E18 i Håbo kommun byggs en klimatsmart logistikanläggning om 800.000 kvadratmeter.
L&L har biträtt Nordiska Kaffebolaget AB i samband med att bolaget utökat sitt innehav av logistikfastigheter i Håbo.