Nyheter

L&L medverkar i Di Debatt

Nyheter

Johan Lidbeck och Mårten Lundmark medverkade i veckan i Dagens Industri med ett debattinlägg under rubriken ”Ansvaret för Alectas styrelse måste prövas rättsligt”.

Alectas investeringar i tre amerikanska nischbanker har kostat pensionsspararna närmare 20 miljarder kronor och flera frågetecken har väckts kring Alectas ageranden. I debattartikeln argumenterar Johan och Mårten för att större ägare i Alecta bör överväga att inleda en skadeståndsprocess mot pensionsbolagets ledning. Det är endast i en sådan process som det grundligt kan redas ut om styrelse och vd agerat med den aktsamhet som krävs av en aktör i Alectas position.

Läs gärna artikeln i sin helhet på Di:s sajt https://www.di.se/debatt/debatt-ansvaret-for-alectas-styrelse-maste-provas-rattsligt/