Nyheter

L&L biträder Avarn Security i försäkringstvist

Nyheter

En tidig morgon hösten 2018 brann en industrifastighet i Gnesta ned till grunden. Länsförsäkringar Stockholm och Länsförsäkringar Södermanland var försäkringsgivare åt verksamhetsutövaren respektive fastighetsägaren.

Länsförsäkringar har i två mål väckt talan mot Avarn Security AB och regressvis krävt bevakningsbolaget på sammanlagt 15,8 mkr plus räntor. Länsförsäkringar gjorde i båda tvisterna gällande att Avarns väktare och larmcentral inte agerat som de borde i samband med branden utan förvärrat brandförloppet och skadan. I tvisterna prövades påståenden om både inomkontraktuellt ansvar (mot verksamhetsutövaren tillika Avarns kund) och utomkontraktuellt skadeståndsansvar (mot fastighetsägaren).

Målen har nu prövats av Stockholms tingsrätt som ogillar samtliga krav mot Avarn. I en dom som meddelades den 16 november slår tingsrätten fast att Länsförsäkringar inte har visat att Avam har agerat vårdslöst eller i strid med bevakningsavtalet på ett sätt som medfört ersättningsansvar. Tingsrätten fann även att det inte visats att det funnits ett tillräckligt orsakssamband mellan brandskadorna och den påstådda vårdslösheten. Enligt tingsrätten saknades också förutsättningar att på utomobligatoriskt grund ålägga Avarn skadeståndsansvar gentemot fastighetsägaren.

L&L Advokatbyrå genom Mårten Lundmark och Ann Nilsson har varit Avarns ombud i tvisten.

Mer om tvisten och tingsrättens dom finns att läsa här https://sakochliv.se/2023/11/20/lf-forlorade-mot-vaktbolag-tvist-om-158-miljoner-kronor-efter-brand/ och Efter en brand – Länsförsäkringar förlorar skadeståndsmål mot Avarn – Dagens Juridik