Nyheter

L&L biträder vid riktad nyemission i SBB

Nyheter

L&L Advokatbyrå har biträtt Sundh Center AB i samband med att bolaget tecknat sig för 4.064.516 D-aktier i en riktad nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Teckningskursen var 31,00 kronor per aktie vilket innebär en total teckningslikvid om cirka 126 miljoner kronor.

Sundh Center ingår i Sundh Fastigheter som är en privatägd fastighetskoncern med inriktning på förvaltningsfastigheter i mindre och medelstora städer i Mellansverige.