Sidbild Nyheter

Svea hovrätt ogillade skadeståndskrav mot Hyresgästföreningen

L&L har biträtt Hyresgästföreningens Riksförbund i en tvist där föreningen stämts på skadestånd av en tidigare ordförande för föreningens Region Stockholm.

Bakgrunden till tvisten var att Hyresgästföreningens regionstyrelse, hösten 2014, beslöt att suspendera mannen från dennes uppdrag som regionordförande. Suspensionen avsåg en period om 5 år. Mannen, som menade att beslutet fattats på felaktiga grunder, begärde i tingsrätten att föreningens beslut skulle undanröjas och att han skulle tilldömas skadestånd motsvarande sitt arvode för dels återstoden av innevarande mandatperiod, dels nästkommande mandatperiod. Talan ogillades.

Då suspensionen hade löpt ut vid tidpunkten för tvistens prövning i hovrätten begränsade ordförande sin talan där till att endast avse skadestånd. Svea hovrätt fann att besluten tillkommit i behörig ordning och att det olika brister m m som lagts ordföranden till last sammantaget utgjorde sådana särskilda skäl som motiverade ett beslut om suspension enligt föreningens stadgar. Även hovrätten ogillade således mannens krav.

Domen, som meddelades den 29 april, har ännu inte vunnit laga kraft. Hyresgästföreningen företräds av Mårten Lundmark och Ann Nilsson.

L&L Advokatbyrå

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Alla rättigheter © L&L Advokatbyrå All rights reserved © L&L Advokatbyrå
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Bolagsnamn
Company name
Organisationsnummer
Organizational number
Namn
Name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Välj tjänst
Select service
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Ja Yes
Om ja, för hur mycket per år?
Om ja, för hur mycket per år?
Har ni bolagsjurist i dag?
Har ni bolagsjurist i dag?
Ja
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Ja
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!