Sidbild Kompetens och kvalitet

Kompetens

All kvalificerad affärsjuridisk rådgivning förutsätter hög kompetens och gedigen erfarenhet. Vårt team är vår styrka.

Alla i vårt team har i många års erfarenhet av att biträda några av Sveriges och världens ledande företag i flera olika branscher. Vi har erfarenhet inom ett brett fält av den affärsjuridik som företag möter i sin vardag. Inom de områden där vi inte själva har kompe­tens som t ex skatter, har vi ett gediget nätverk av oberoende experter.

Kontakta oss Contact us

Ann Nilsson

Advokat

Affärsjuridik med inriktning mot arbetsrätt, marknadsföring, kommersiella avtal och hyresrätt.

Läs mer Read more
Ann Nilsson

Ann Nilsson

Advokat

Ann har en bred affärsjuridisk erfarenhet. Hon arbetar bland annat med kommersiella avtal och löpande affärsjuridisk rådgivning för svenska och utländska klienter inom många olika branscher. Inom frågor kopplade till digital och traditionell marknadsföring har Ann biträtt flera stora svenska och internationella företag.

På det arbetsrättsliga området hjälper Anna klienter regelbundet i samband med övergång av verksamhet, interna omstruktureringar, misstänkt illojalitet, uppsägningar och avsked m m. Frågor om arbetsmiljöansvar, rehabiliteringsskyldighet och dataskydds- och integritetsfrågor är andra typiska uppdrag.

Ann har också under åren arbetat med transaktioner inom bland annat fastighetsbranschen, försvarsindustrin, energi, PR- och kommunikation, media- och underhållning, vård och omsorg samt upplevelseindustrin.

UTBILDNING

 • Stockholms universitet, jur kand (2001)

KARRIÄR

 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2001-2011)
 • Delägare, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2012-2018)
 • Grundare, L&L Advokatbyrå (2019)

Johan Lidbeck

Advokat

Affärsjuridik med inriktning mot bolags- och fastighetsfrågor, kommersiella avtal och tvister.

Läs mer Read more
Johan Lidbeck

Johan Lidbeck

Advokat

Johan jobbar bland annat med transaktioner och andra kommersiella avtal. Även en hel del med juridiska frågor kring bolag, föreningar och andra organisationer. Det inkluderar även situationer där tvist uppstår med koppling till den typen av frågor.

Inom transaktionsområdet har Johan under de senaste åren bland annat biträtt AFA Fastigheter vid ett stort antal fastighetstransaktioner, Saab AB i samband med förvärvet av Kockums, ägarna av Resursteamet i samband med avyttringen till Ambea, Tidsam i samband med förvärvet av Interpress, Veolia i samband med antal förvärv och ägarna av FANN VA-teknik i samband med bildandet av Northern Environmental and Water Solutions AB.

UTBILDNING

 • Stockholms universitet, jur kand (1990)

KARRIÄR

 • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1991-1993)
 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1994-1997)
 • Delägare, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1997-2018)
 • Grundare, L&L Advokatbyrå AB (2019-)

Mattias Meinhardt

Advokat

Affärsjuridik med inriktning mot IT och digitala affärer, transaktioner och andra kommersiella avtal.

Läs mer Read more
Mattias Meinhardt

Mattias Meinhardt

Advokat

Mattias har under de senaste åren jobbat mycket med ett av världens största IT-konsultföretag i samband med implementationen och driften av en global e-handelsplattform. Han har också nyligen hjälpt ett annat internationellt teknologiföretag med implementeringen av en global samarbetsplattform.

I övrigt jobbar Mattias mycket med transaktioner. Han har biträtt vid ett flertal fastighets- och företagsöverlåtelser inom olika branscher. Som exempel har han biträtt en av Sveriges största kommunikationskonsulter i ett antal företagsförvärv samt i Saab ABs förvärv av Kockums, försäljningen av Resursteamet till Ambea och försäljningen av FANN VA-teknik till Northern Environmental and Water Solutions AB.

UTBILDNING

 • Uppsala universitet, juristexamen (2013)
 • University of Minnesota Law School (2011)

KARRIÄR

 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (2013-2018)
 • Grundare, L&L Advokatbyrå (2019)

Mårten Lundmark

Advokat

Affärsjuridik med inriktning mot arbetsrätt, kommersiella avtal, transaktioner och organisationsfrågor.

Läs mer Read more
Mårten Lundmark

Mårten Lundmark

Advokat

Mårten arbetar med affärsjuridik i bred mening. Han har stor erfarenhet av att hjälpa klienter med arbetsrättsrättsliga frågor och olika typer av strukturförändringar. Under många år har Mårten biträtt större företag i säkerhetsbranschen. Det har gett en unik kompetens för branschens särskilda villkor och förutsättningar.

Inom arbetsrätten biträder Mårten arbetsgivare med bland annat chefsavtal, interna utredningar och strukturella förändringsarbeten. Mårten har stor vana från domstol i mål om bland annat konkurrensförbud, företagshemligheter och mutor.

Mårten har också hjälpt flera rikstäckande intresseorganisationer i föreningsrättsliga frågor, personalfrågor, förändringsarbeten och tvister.

UTBILDNING

 • Lunds universitet, jur kand (1989)
 • University of Illinois College of Law, LL.M. (1994)

KARRIÄR

 • Tingsnotarie, Alingsås tingsrätt (1990 - 1992)
 • Hovrättsfiskal, Hovrätten för nedre Norrland (1992-1993)
 • Tingsfiskal, Hudiksvalls tingsrätt (1993-1994)
 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1994-1997)
 • Delägare, Danowsky & Partners Advokatbyrå (1997-2018)
 • Grundare, L&L Advokatbyrå AB (2019-)
Tidigare projekt Previous projects
Biträder vid riktad nyemission i SBB

Biträder vid riktad nyemission i SBB

L&L Advokatbyrå har biträtt Sundh Center AB i samband med att bolaget tecknat sig för 4.064.516 D-aktier i en riktad nyemission i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). 

Läs mer Read more
Tjänster What we offer
All Inclusive

All Inclusive

För en fast månadsavgift sköter vi företagets hela behov av affärsjuridik.

Läs mer Read more
Bespoke

Individuellt

Individuell rådgivning för ett specifikt projekt. Eller ett abonnemang anpassat efter dina specifika behov och förutsättningar.

Läs mer Read more
L&L Advokatbyrå

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Alla rättigheter © L&L Advokatbyrå All rights reserved © L&L Advokatbyrå
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Bolagsnamn
Company name
Organisationsnummer
Organizational number
Namn
Name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Välj tjänst
Select service
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Ja Yes
Om ja, för hur mycket per år?
Om ja, för hur mycket per år?
Har ni bolagsjurist i dag?
Har ni bolagsjurist i dag?
Ja
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Ja
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!