Arbetsrättsbloggen
20 December 2022
Läs mer Read more
15 December 2022
Läs mer Read more
14 December 2022
Läs mer Read more
28 November 2022
Läs mer Read more
16 November 2022
Läs mer Read more
26 September 2022
Läs mer Read more
23 September 2022
Läs mer Read more
16 August 2022
Läs mer Read more
09 August 2022
Läs mer Read more
22 April 2022
Läs mer Read more
19 April 2022
Läs mer Read more
16 March 2022
Läs mer Read more
11 March 2022
Läs mer Read more
15 February 2022
Läs mer Read more
07 January 2022
Läs mer Read more
03 January 2022
Läs mer Read more
22 November 2021
Läs mer Read more
12 November 2021
Läs mer Read more
03 September 2021
Läs mer Read more
01 September 2021
Läs mer Read more
19 April 2021
Läs mer Read more
31 March 2021
Läs mer Read more
19 March 2021
Läs mer Read more
09 March 2021
Läs mer Read more
25 February 2021
Läs mer Read more
22 February 2021
Läs mer Read more
11 February 2021
Läs mer Read more
28 January 2021
Läs mer Read more
21 January 2021
Läs mer Read more
19 January 2021
Läs mer Read more
11 January 2021
Läs mer Read more
11 December 2020
Läs mer Read more
Engelsk teaser rubrik
09 December 2020
Engelsk teaser ingress
Läs mer Read more
02 December 2020
Läs mer Read more
Tjänster What we offer
All Inclusive

All Inclusive

For a fixed monthly fee, we handle all of your company’s business-law needs.

Läs mer Read more
Bespoke

Bespoke

An arrangement which is entirely adapted to your specific needs.

Läs mer Read more
L&L Advokatbyrå

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Alla rättigheter © L&L Advokatbyrå All rights reserved © L&L Advokatbyrå
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Bolagsnamn
Company name
Organisationsnummer
Organizational number
Namn
Name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Välj tjänst
Select service
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Ja Yes
Om ja, för hur mycket per år?
Om ja, för hur mycket per år?
Har ni bolagsjurist i dag?
Har ni bolagsjurist i dag?
Ja
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Ja
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!