Arbetsrättsbloggen

Arbetsrättsbloggen

Regeringen presenterade "största reformen på arbetsmarknaden i modern tid"
09 juni 2021
Det var många stora ord och flera intressanta nyheter när regeringen och samarbetspartierna i måndags presenterade ett antal arbetsrättsliga reformer i syfte att verkställa den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter förhandlade fram före årsskiftet.
Läs mer Read more
Rätt att avskeda "sjuk" polis som semestrade på Seychellerna
13 Maj 2021
Arbetsdomstolen fann det "högst osannolikt" att polismannen blivit sjuk under exakt den vecka av sin semesterresa då han inte hade beviljats semester, för att sedan bli frisk igen direkt efter hemkomsten. Polismyndigheten hade rätt att avskeda mannen pga olovlig frånvaro.
Läs mer Read more
Ny lag ger stärkt skydd för visselblåsare
19 april 2021
EU:s visselblåsardirektiv innebär att svenska arbetsgivare måste skapa säkra kanaler för rapportering av missförhållanden och stärkt skydd för visselblåsare mot repressalier.
Läs mer Read more
AD upprepar – arbetsgivaren ansvarar för oklarheter
31 mars 2021

I en situation där en anställd, på rimligt goda grunder, uppfattar att han eller hon har blivit uppsagd eller avskedad måste arbetsgivaren reda ut missförståndet och klargöra vad arbetsgivaren avsett. I annat fall kan situationen jämställas med en uppsägning eller ett avsked och då gäller det att grund för beslutet förelegat.

Läs mer Read more
EU-förslag om ökad lönetransparens
19 mars 2021
EU-kommissionen tar initiativ för ökad lönetransparens och minskade löneskillnader mellan män och kvinnor.
Läs mer Read more
Ökat antal coronarelaterade anmälningar till Arbetsmiljöverket
09 mars 2021
Exponering för coronaviruset anses kunna innebära allvarlig fara för liv och hälsa. En arbetsgivare är därför skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket om någon medarbetare exponerats för viruset i samband med sitt arbete.
Läs mer Read more
Anställd var konsument enligt AD
25 februari 2021
Arbetstagaren betalade inte de privata inköp som han hade fått tillåtelse att göra i arbetsgivarens namn. AD fann att, i preskriptionshänseende, var den anställde att se som konsument.
Läs mer Read more
Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025
22 februari 2021
Regeringen har presenterat en strategidokument för sitt arbetsmiljöarbete de närmaste 5 åren. Mycket känns igen sedan den förra planen.
Läs mer Read more
IMY granskar kamerabevakning av anställda
11 februari 2021
Integritetsmyndigheten (IMY) inleder en granskning i anledning av uppgifter om kamerabevakning av personalen på Apoteas och H&M:s lager. Myndigheten som särskilt granska om kameror används för att övervaka och arbetsleda personalen samt om bild- och ljudmaterial spelas in och sparas.
Läs mer Read more
OK att säga upp misstänkt covid-smittad via brev
28 januari 2021
Arbetsgivaren hade rätt att skicka uppsägningsbeskedet med rekommenderat brev till anställd med misstänkt covid-smitta.
Läs mer Read more
AD 2021 nr 1 om företagshemligheter
21 januari 2021
AD:s första dom för året avsåg en fd anställds angrepp på företagshemligheter och upphovsrättsligt skyddat material.
Läs mer Read more
Kan en arbetsgivare kräva att de anställda vaccinerar sig?
19 januari 2021
Vaccination mot covid-19 inleds nu på bred front men vad gäller egentligen arbetsrättsligt? Kan arbetsgivaren kräva att de anställda vaccinerar sig?
Läs mer Read more
Arbetet med genomförandet av LAS-överenskommelsen inleds
11 januari 2021
Arbetsmarknadsministern har tillsatt tre utredningar för att påbörja arbetet med genomförandet av den s k LAS-överenskommelsen. Den uppmärksammade överenskommelsen mellan PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv ska nu snabbt omarbetas till ett antal förslag till lagändringar.
Läs mer Read more
Fyra viktiga AD-avgöranden från 2020
11 december 2020
Läs om fyra AD-domar från det gångna året som kan vara bra att lägga på minnet.
Läs mer Read more
LAS-överenskommelsen - hur påverkar den alla som saknar kollektivavtal?
09 december 2020

LAS-överenskommelsen mellan å ena sidan Svenskt Näringsliv och å andra sidan PTK, Kommunal och IF Metall har fått stor uppmärksamhet i media. Men hur påverkar överenskommelsen de tusentals företag och organisationer som inte har tecknat kollektivavtal?

Läs mer Read more
Arbetsgivaren hade rätt att begära slut på hemarbete
02 december 2020

Arbetsdomstolen har i dagarna meddelat dom i ett mål mellan Svenska Musikerförbundet och Svenska Kyrkan (AD 2020 nr 65).

Läs mer Read more
Tjänster What we offer
All Inclusive

All Inclusive

För en fast månadsavgift sköter vi företagets hela behov av affärsjuridik.

Läs mer Read more
Bespoke

Individuellt

Individuell rådgivning för ett specifikt projekt. Eller ett abonnemang anpassat efter dina specifika behov och förutsättningar.

Läs mer Read more
L&L Advokatbyrå

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Alla rättigheter © L&L Advokatbyrå All rights reserved © L&L Advokatbyrå
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Bolagsnamn
Company name
Organisationsnummer
Organizational number
Namn
Name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Välj tjänst
Select service
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Har ni köpt juridiska tjänster tidigare
Ja Yes
Om ja, för hur mycket per år?
Om ja, för hur mycket per år?
Har ni bolagsjurist i dag?
Har ni bolagsjurist i dag?
Ja
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Har ni dotterbolag som ni vill ska omfattas av abonnemanget?
Ja
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Vilka primära områden är det ni behöver stöd inom?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Hur många bolagsjurister är ni i dag?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?
Vilka primära områden är det ni behöver support inom?

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Bolagsnamn
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!